• Địa chỉ: 88 Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD và CN Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện: 2019
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
  • Công trình cấp: III