• Địa chỉ: Phường Điện Ngọc, thị xã Điên Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
  • Thời gian thực hiện: 2017 – 2018
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Giám sát thi công cấp thoát nước hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3.