• Địa chỉ: Trung tâm huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
  • Tên chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn
  • Thời gian thực hiện: 2018
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
  • Công trình cấp: III