• Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Toàn Thắng
  • Thời gian thực hiện: 2016
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ, pccc).
  • Công trình cấp: II