• Địa chỉ: Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty CP đô thị FPT Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thẩm tra bản vẽ thi công cơ điện khu V2-V3.