• Thi công các công trình cơ điện
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước
  • Thi công hệ thống điều hoà 
  • Thi công hệ thống điện nhẹ

thi công hệ thống cơ điện

Phương án thiết kế hệ thống thông gió cho tầng hầm - Sản xuất ống gió điều hoà chuyên nghiệp