• Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế hệ thống cơ điện công trình
  • Tư vấn thẩm tra hạ tầng kỹ thuật.

     Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và đội ngũ kỹ sư đã thực hiện qua nhiều dự án, Chúng Tôi tin tưởng sẽ giúp chủ đầu tư khắc phục được những vấn đề chưa phù hợp của hồ sơ thiết kế, góp phần đảm bảo chất lượng dự án, tiết kiệm phần dư thừa trong quá trình tính toán đầu tư.

tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế hệ thống cơ điện và hạ tầng kỹ thuật