• Địa chỉ: Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế điện chiếu sáng, cấp thoát nước cho lối đi và cây hoa trên cầu.