Tên dự án: Nam An Resort
Địa chỉ: Đường Trường Sa, TP Đà Nẵng
Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô
Thời gian thực hiện: 2013 – 2014
Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).