• Địa chỉ: Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Đinh Thị Anh
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
  • Công trình cấp: III