• Địa chỉ: 01 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thành Lợi
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ, pccc).
  • Công trình cấp: I