• Địa chỉ: Khu bãi tắm Hà My, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam
  • Tên chủ đầu tư: Công ty CP Avarta Đà Nẵng
  • Ban Thời gian thực hiện: 2019
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ) và pccc.
  • Công trình cấp: II