• Địa chỉ: Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
  • Thời gian thực hiện: 2020-2021
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
  • Công trình cấp: III