• Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
  • Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
  • Thời gian thực hiện: 2013
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Giám sát thi công cơ điện công trình.