• Địa chỉ: Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Hạ tầng & Phát triển Đô thị
  • Thời gian thực hiện: 2017 – 2018
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
  • Công trình cấp: III