• Địa chỉ: Lô số 10 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch & Xây dựng Hải Phong
  • Thời gian thực hiện: 2014 – 2015
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
  • Công trình cấp: II