• Địa chỉ: P. An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty CP TM Du lịch đầu tư Cù Lao Chàm
  • Thời gian thực hiện: 2016
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Cấp điện và chiếu sáng khu HH5-HH8.