Sun home – Bà Nà 2

  • Địa chỉ: Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
  • Thời gian thực hiện: 2018-2020
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ) cho 4 block. Thiết kế hệ thống điện, cấp thoát nước tổng thể công trình.
  • Công trình cấp: I
Danh mục:
Call Now Button