Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Hạ tầng & Phát triển Đô thị
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ) khu điều trị đa chức năng & trang thiết bị bv da liễu ĐN.
  • Công trình cấp: III
Danh mục:
Call Now Button