Bến Tre House

  • Địa chỉ: Bến Tre
  • Thời gian thực hiện: 2020
  • Tóm tắt thông số kỹ thuật chính gói thầu: Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, điện nhẹ).
Danh mục:
Call Now Button